Preskočiť na obsah

O mne

ALMA je súkromná jazyková škola a spoločnosť, poskytujúca výučbu francúzskeho a španielskeho jazyka. Špecializuje sa predovšetkým na individuálne kurzy francúzskeho a španielskeho jazyka, ktoré šije každému klientovi na mieru, v súlade s jeho konkrétnymi požiadavkami. Pri výučbe španielskeho a francúzskeho jazyka prihliada na špecifiká, ktoré pri súčasnom paušálnom nastavení vzdelávacieho systému na školách, často krát zanikajú. Osobnosť klienta, jeho konkrétne ambície v jazyku a profesijné smerovanie.

„Chcem sa jazyk skutočne naučiť alebo chcem byť iba frekventantom jazykovej školy?“ Túto otázku by si mal položiť každý, kto sa rozhodne pre jazykový kurz. ALMA poskytuje kurzy francúzskeho a španielskeho jazyka, zamerané na rozvoj toho najdôležitejšieho aspektu každého jazyka, na komunikáciu. Dôraz sa kladie na obsah, ktorý je pri komunikácii v cudzom jazyku dôležitejší než forma. Cieľom kurzu je odstrániť zábrany komunikovať, dodať istotu vo vyjadrovaní, zlepšovať motiváciu a zautomatizovať u klienta každodennú pravidelnosť, ktorá je omnoho efektívnejšia ako nárazové, niekoľkohodinové štúdium.

Ďalšou činnosťou spoločnosti ALMA je aj poskytovanie prekladateľských služieb v španielskom a francúzskom jazyku. Spoločnosť sa aktívne podieľa na významných projektoch viacerých priemyselných a obchodných komôr, ktoré obchodujú s frankofónnymi krajinami Afriky (Pobrežie Slonoviny, Kongo, Senegal, atď.).